Henricus Verstappen en zijn nakomelingen

 

De naam "Verstappen" komen we op diverse plaatsen in Midden-Limburg tegen. We hebben echter nog geen verbindingen met onze stamvader Henricus Verstappen kunnen ontdekken.
Henricus Verstappen leefde rond 1700 in Kelpen (gem. Grathem). Hij was gehuwd met Joanna Brenckens.
We zijn tot nu toe alleen de schrijfwijze "Verstappen" tegen gekomen.
In de 19e eeuw splitst de stam zich in 3 takken.

1. "De tak Weert" met Willem verstappen (1795-1879) als stamvader.

2. "De tak Nunhem" met Antoon Verstappen (1803-1877) als stamvader.

3. "De tak Heythuysen" met Christiaan Verstappen (1805-1869) als stamvader.

Van de 3 takken zijn er nog maar 2 over. De grote Weertse tak en de kleinere Nunhemse tak.

U vindt ook nog informatie over de familie Verstappen door op de link Familiekronieken te klikken.

Feiten en wetenswaardigheden betreffende de nakomelingen van                                                  Henricus Verstappen ( rond 1700)

Welke doopnamen komen we het meeste tegen ?

naam aantal keren
1. Maria 140 x
2. Jo(h)annes 058 x
3. Hubertus 054 x
4. Hubertina 041 x
5. Jo(h)anna 037 x
6. Petrus 035 x
7. Henricus 034 x
8. Anna 033 x
9. Jacobus 030 x
9. Mathijs/Mathias/Matheus/Matt 030 x
9. Petronella 030 x

Op welke dagen werden ze geboren/ gedoopt, trouwden of stierven ze ?

dagen geboorte/doop huwelijk overlijden
maandag 35 x 26 x 25 x
dinsdag 54 x 15 x 29 x
woensdag 51 x 27 x 23 x
donderdag 59 x 43 x 33 x
vrijdag 52 x 43 x 31 x
zaterdag 47 x 08 x 26 x
zondag 49 x 02 x 33 x